Gastouder en zwangerschapverlof

Sociale voorzieningen voor ZZP-ers
Als zzp’er moet u zelf maatregelen nemen voor bescherming tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Er zijn voor u geen werknemersverzekeringen zoals de Ziektewet.
Wel kunt u net als iedereen gebruik maken van kinderbijslag en AOW.

Bijvoorbeeld: tips voor buiten spelen

Zwangerschapsverlof voor zelfstandigen (ZEZ)
Vrouwelijke zelfstandigen die in verwachting zijn, hebben recht op een uitkering van ten minste 16 weken. De uitkering begint tijdens de zwangerschap en loopt tot minimaal 10 weken na de bevalling.

U komt in aanmerking voor een ZEZ als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
■ U bent zelfstandige met of zonder personeel.
■ U bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
■ U bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

Als u in het jaar voor uw bevalling ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt u de maximale uitkering. De maximale uitkering is gelijk aan het minimumloon. Werkte u in het jaar voorafgaand aan uw bevalling minder dan 1.225 uur, dan is uw uitkering lager.
De hoogte van de ZEZ is dan afhankelijk van uw winst in het voorafgaande jaar. Dat geldt ook als u meewerkend echtgenote bent.

Belangrijk:
De ZEZ uitkering is een netto uitkering. U hoeft dus geen belasting meer af te dragen. Ondanks dat u tijdens uw verlof geen uren maakt, kunt u voor uw urentotaal in dat jaar uw gebruikelijke uren doorberekenen in de weken van uw verlof.

Aanvragen
Een gastouder moet uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum de ZEZ aanvragen. Aanvragen gebeurt via het UWV. Het UWV wil bij de aanvraag een zwangerschapsverklaring ontvangen. Deze kan van de huisarts of van de verloskundige zijn. Gemiste uitkeringen kunnen in sommige gevallen tot één jaar terug alsnog aangevraagd worden. Kijk voor meer informatie over het aanvragen op de website van het UWV.

Bronvermelding
kngo.nl

Deel dit bericht met wie je maar wil!