Verhoging uurprijzen opvang in fases

Demissionair minister Lodewijk Asscher laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de verhoging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang gefaseerd wordt ingevoerd.

Bijvoorbeeld: tips voor buiten spelen

In de brief is te lezen dat de maximum uurprijs voor de dagopvang wordt per 1 januari 2018 verhoogd met € 0,07, en per 1 januari 2019 met € 0,25. Dit gebeurt gefaseerd: ter compensatie van de eisen aan het volgen van de ontwikkeling van kinderen en enkele scholingseisen (2018) en ter compensatie van de eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de aanscherping van de beroepskracht-kindratio voor nuljarigen (2019).

Uurprijzen bso
De maximum uurprijs voor de bso’s wordt per 1 januari 2018 verhoogd met € 0,08 ter compensatie van de invoering van scholingseisen en de vrijwilligers die niet meer formatief mogen worden ingezet. Per 1 januari 2019 wordt de maximum uurprijs verlaagd met €0,34 in verband met de eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de versoepeling van de beroepskracht-kindratio voor kinderen vanaf zeven jaar.

Deel dit bericht met wie je maar wil!