Mijn kind wordt snel boos en gefrustreerd, hoe ga ik hiermee om?

Ieder kind is wel eens boos en gefrustreerd. De een wat vaker dan de ander. Afhankelijk van het temperament van je kind, kan er een groot verschil bestaan in het uiten van deze emoties. Bij kinderen en tieners gaan dingen vaak anders dan ze zelf willen, zelf zijn ze niet altijd in staat dit op te lossen. Deze onmacht leidt tot veel momenten van frustratie en boosheid. Kleine kinderen uiten deze emoties, bijvoorbeeld door te schreeuwen, te slaan, te schoppen of te bijten. Een fikse driftbui bij peuters, het kapot gooien van een legobouwwerk die maar niet lukt bij een schoolkind of een brutale mond van je tiener. Sommige kinderen kunnen overspoeld worden door een moment van frustratie of een boze bui. Als ouder/opvoeder is het een uitdaging om hierop te reageren.

Bijvoorbeeld: tips voor buiten spelen

Een aantal tips:

  • Probeer rustig te blijven. Stemverheffing of schreeuwen helpt niet. Je kunt je kind vaak beter even geen aandacht geven of alleen laten. Grijp wel meteen in als je kind iemand anders pijn doet. Geef je kind tijd om af te koelen.
  • Wanneer je allebei afgekoeld bent, is het belangrijk dat je met je kind over de boze bui praat. Vertel op een rustige maar duidelijke toon welk gedrag je niet accepteert en waarom niet. Zeg ook dat je begrijpt dat je kind zich boos voelt. Je boos voelen mag! Maar, slaan, schoppen of bijten is nooit een goede oplossing is. Dit doet anderen pijn. Op deze manier stel je duidelijke regels en grenzen waardoor het kind weet waar hij / zij aan toe is.
  • Luister naar je kind en toon begrip voor zijn/haar gevoelens (bijvoorbeeld ‘iets lukt niet’, ‘het is oneerlijk’). Dat haalt vaak al wat weerstand weg. De boel sussen of een oplossing aandragen kan de boosheid soms alleen maar erger maken.
  • Help je kind met het onder woorden brengen van zijn/haar gevoelens. Bijvoorbeeld “ Ik zie dat je boos bent omdat je bal is afgepakt”. Hierdoor voelt je kind erkenning van zijn/haar gevoel. Daarna kun je samen met je kind bekijken wat hij/zij kan doen aan de situatie. Het beste is je
    kind zelf de oplossing te laten bedenken of je kind hiermee te helpen.
  • Staat je kind te stampen en te schreeuwen, bijvoorbeeld in een winkel? Probeer dit gedrag te negeren. Doe alsof je het niet ziet en hoort en kom er op een later moment op terug.
  • Geef kinderen nooit hun zin om hen rustig te krijgen, dan beloon je ze voor hun gedrag en is de kans groot dat ze het vaker gaan doen!
  • Verwacht je niet te veel van je kind? Een peuter kan het bijvoorbeeld nog niet volhouden om de hele maaltijd aan tafel te blijven zitten. Als je iets vraagt van je kind wat het nog niet kan, dan wordt de kans op een boze bui groter.

Wil je meer informatie of advies over boos gedrag? Je bent van harte welkom in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij denken graag met je mee!

Deel dit bericht met wie je maar wil!