Kinderopvang, erken signaleringsrol kindermishandeling

De meldcode kindermishandeling functioneert onvoldoende in de kinderopvang waardoor er sprake is van ondersignalering. Dit ontdekte GGD Amsterdam. ‘De kinderopvang moet eerst zelf erkennen dat ze een signaleringsrol heeft.’

De Amsterdamse afdeling van de GGD heeft de afgelopen periode in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar hoe de meldcode kindermishandeling effectiever ingezet kan worden in de kinderopvang. Er werd ook gekeken hoe het kan dat er sprake is van ondersignalering in de kinderopvang. Hoewel de meldcode bij alle deelnemende kinderopvangorganisaties geïmplementeerd is, werd deze in de praktijk niet gezien als een handzaam instrument voor praktisch gebruik. Eerder als een goed naslagwerk. Professionals hebben behoefte aan concrete voorbeelden van te nemen acties en het wegen van signalen van kindermishandeling.

Bijvoorbeeld: tips voor buiten spelen

Erkenning rol pm’ers
De onderzoekers keken verder of het invoegen van de observatielijst uit de meldcode aan het reguliere observatie-instrument van meerwaarde kan zijn. Dit blijkt het geval te zijn, maar om het gebruik van de meldcode echt efficiënter te maken, moet er ook iets veranderen in de houding van de gehele kinderopvangbranche. Er moet meer erkenning komen voor de signalerende rol van pedagogisch medewerkers. Kinderopvangorganisaties, gemeenten, ouders en brancheorganisaties kunnen hier een rol in spelen.

Kennisvergroting
Een groot aantal organisaties heeft op het onderzoek van de GGD Amsterdam gereageerd. De gemeente Amsterdam belooft aandacht te blijven besteden aan de signalerende taak van kinderopangorganisaties bij kindermishandeling. Dit doet zij bijvoorbeeld door het onderwerp ter sprake te brengen op houdersbijeenkomsten, maar ook door te investeren in kennisvergroting. Het afgelopen jaar was er subsidie beschikbaar voor de training ‘kinderen die opvallen’. De gemeenten wil verder investeren in een betere (online)informatievoorziening waardoor kinderopvangorganisaties weten bij welke partijen zij terecht kunnen met vragen en zorgen.

Pedagogische zorg
Veilig Thuis afdeling Amsterdam-Amstelland ziet ook dat een cultuur- en attitudewijziging in de kinderopvang nodig is. Het verbinden van de pedagogische zorg met de meldcode zou een goede eerste stap zijn. De landelijke GGD GHOR Nederland denkt dat zij één van de partijen is die aan een dergelijke attitudeverandering kan bijdragen. Concreet beveelde GGD Amsterdam de landelijke GGD aan om hierover in gesprek te gaan met de brancheorganisaties in de kinderopvang. De GGD antwoordt hierop dat deze gesprekken al in 2016 in gang zijn gezet en in 2017 verder zullen gaan.

Landelijk onderzoek
Het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang, tot slot, gaat dit jaar onderzoeken of de bevindingen vanuit Amsterdam te vertalen naar de landelijke situatie. Gekeken wordt of er dit jaar nog een landelijke onderzoek gedaan kan worden naar de inzet van de meldcode in de kinderopvang.

Download hier het rapport “durven signaleren”

GGD-rapport_durven_signaleren_Kinderopvang de Leilinde

Bron: Kinderopvangtotaal>Marianne Velsink

Deel dit bericht met wie je maar wil!