Twee gastouders op één adres mag

Met het aannemen van de Verzamelwet 2015, is het voor gastouders mogelijk om samen op één adres geregistreerd te staan. Daarmee kunnen een echtpaar en/of huisgenoten allebei als gastouder werkzaam zijn op hetzelfde adres. Dat betekent echter niet dat er twee keer zoveel kinderen opgevangen mogen worden. De eis van maximaal zes kinderen blijft in stand.

De Verzamelwet 2015 was al door de Tweede Kamer en nu ook door de Eerste Kamer. In de wet is ook opgenomen dat ouders die hun baan verliezen in 2015 of 2016, nog zes maanden recht houden op kinderopvangtoeslag. Dit waren drie maanden.

Bijvoorbeeld: tips voor buiten spelen

Één adres
In de huidige wet mag er per adres maar één gastouder ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Deze bepaling vervalt vanaf 1 januari 2015. Door dit voorstel kunnen partners of huisgenoten allebei gastouder op hun eigen woonadres zijn. Gastouders mogen maximaal zes kinderen tegelijkertijd per persoon opvangen en dat aantal verandert niet. Dat betekent dat gastouders niet tegelijk hun kinderen op hetzelfde adres kunnen opvangen. Zij zullen de week moeten verdelen.

Vervanging bij ziekte
Wat nog niet geregeld is met de wet is vervanging bij ziekte. Gastouders die op één adres ingeschreven staan, kunnen elkaar dus niet vervangen bij ziekte. De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt dit jammer en zegt te blijven inzetten op een duidelijke regeling voor het vervangen van zieke gastouders.

Gastouders vangen anno 2014 ongeveer hetzelfde aantal kinderen op met minder mensen. Dat wordt duidelijk uit de kwartaalcijfers van het Ministerie van Sociale Zaken. Het aantal kinderen dat gastouders opvangen, is ongeveer gelijk als in 2013, maar het aantal gastouders nam in een jaar tijd af met vierduizend.

Marianne Velsink

Bron: kinderopvang totaal

Deel dit bericht met wie je maar wil!