Criteria gastouder

Gastouderopvang is kwaliteit opvang dat voldoet aan de eisen van de overheid. En wat nog belangrijker is voldoet aan de eisen van de ouders. Kinderopvang de Leilinde streeft naar deze kwalitatief goede opvang.

 • De gastouder is tenminste 18 jaar.
 • Opvanglocatie is kindvriendelijk ingericht en beantwoord aan de gemiddelde norm ten aanzien van hygiëne en veiligheid.
 • Opvangsituatie beschikt over een kind vriendelijke speelruimte.
 • Opvangsituatie beschikt over een vaste, goed geventileerde slaapruimte, waar het kind rustig en veilig kan slapen.
 • Bij voorkeur is een veilige beschikbare buitenspeelruimte aanwezig.
 • De gastouder heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • De gastouder is minimaal in het bezit zijn van een MBO2-diploma (Helpende Zorg en Welzijn)
 • De gastouder bezit een geregistreerd EHBO-diploma
 • De gastouder en huisgenoten vanaf 18 jaar (indien de gastouder thuis de opvang verzorgt) bezitten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Op opvanglocatie wordt niet gerookt.
 • De kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht
 • De gastouder gaat graag met kinderen om.
 • De motivatie van de gastouder moet passen in de doelstellingen van het gastouderbureau.
 • De gastouder beschikt over een kindvriendelijke houding en over vaardigheden die zijn vereist met het oog op de omgang met kinderen. Dit oftewel verkregen door ervaringen(al dan niet met eigen kinderen), oftewel door opleiding.
 • De gastouder geeft blijk van bewust omgaan met kinderen op basis van de met de vraagouder vastgestelde opvoeding principes.
 • De gastouder is bereid om deel te nemen aan de begeleidingsactiviteiten die door het gastouderbureau worden aangeboden.
 • De gastouder werkt mee aan de mogelijkheid tot toetsing van kwaliteit van de door haar geboden opvang(denk hierbij aan pedagogisch werkplan)
 • De gastouder is verplicht de privacy van kinderen en hun ouders te respecteren.
 • De gastouder is bereid zijn om zich te houden aan het pedagogisch beleid van Kinderopvang de Leilinde.
 • De gastouder heeft geen verslaving of een aandoening die goede opvang niet mogelijk maakt.
Als gastouder heb je dus bij het signaleren van kindermishandeling twee taken:

 • Signalen van kindermishandeling herkennen.
 • Signalen van kindermishandeling bespreekbaar maken met Kinderopvang de Leilinde.

Daarnaast ben je als gastouder verplicht de privacy van kinderen en hun ouders te respecteren. Dit kan best moeilijk zijn. Vermoedens van kindermishandeling bij een kind moet je melden bij het gastouderbureau. Bekijk hiervoor het protocol “Kindermishandeling en huiselijk geweld” van Kinderopvang de Leilinde.

Een gastouder is iemand die:

 • met veel plezier met kinderen omgaat.
 • Over een invoelend vermogen beschikt.
 • Zelfstandig en doortastend is.
 • Voldoende sociale en communicatieve vaardigheden bezit.
 • Kan organiseren, regelen en zich flexibel kan opstellen.
 • Een kind warmte, gezelligheid en veiligheid kan bieden.
 • Stimulerend ingaat op de behoeften en de ontwikkeling van het kind.
 • Respect heeft voor de eigenheid van het kind en van de ouder.
 • Bereid is tot samenwerking en overleg met de vraagouder.
 • Open staat voor ondersteuning en begeleiding door de bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau.