Dienstverlening aan huis

Met de Regeling dienstverlening aan huis kan iemand voor maximaal drie dagen per week in dienst genomen worden door een particuliere opdrachtgever(vraagouder). Het gaat dan om werk in en om het huis van de vraagouder.

Doordat er geen loonbelasting en premies betaald hoeven te worden, is de hulp relatief goedkoop en makkelijk voor de vraagouder. De vraagouder hoeft niet op te geven dat een gastouder de opvang verzorgt.

Belangrijkste punten:

Dit moet u vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon. Wat het minimumloon voor u is kunt u hier vinden (kijk onder “Uurloon bij 36 uur per week”):

In 2016 heeft de gastouder van 23 jaar en ouder recht op € 9.78/uur(Minimumloon) en € 10,56 incl. vakantiegeld.
In de praktijk ligt het uurtarief tussen de € 12,50 a € 13.50 per uur.

Een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurtarief;

In de praktijk is de vakantietoeslag verrekend in de uurtarief.

(Doorbetaalde) vakantie, 4 keer het aantal werkuren per week;

In de praktijk proberen vraagouders en gastouders de vakantie op elkaar af te stemmen. In de overeenkomst GO-VO kunnen de afspraken hierover vast gelegd worden.

Tip: Stem de vakantie(s) aan het begin van het nieuwe jaar met elkaar af.

Maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt;

De eerste twee ziekte dagen komen niet in aanmerking voor verrekening. Aanvullende afspraken kunnen in overeenkomst GO-VO vastgelegd worden.

Verlof volgens de Wet arbeid en zorg

Een veilige en gezonde werkomgeving. U heeft namelijk te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die daarvoor moet zorgen.

Het is altijd verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen, om misverstanden te voorkomen. Kinderopvang de Leilinde heeft een standaard overeenkomst GO-VO dat u hiervoor kunt gebruiken.