Pedagogisch werkplan

Naast het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang de Leilinde zijn wij in 2016 gestart om voor iedere gastouder een eigen pedagogisch werkplan op te laten stellen.

Het pedagogisch werkplan is de praktische uitwerking van het pedagogisch beleidsplan en voldoet daarmee ook aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Dit plan is een leidraad voor vraagouders waaruit blijkt hoe de gastouder werkt en aandacht schenkt aan de kinderen. Daarnaast werkt het ondersteunend voor de gastouder zelf. De bemiddelingsmedewerker biedt ondersteuning bij het maken of wijzigen van het pedagogisch werkplan. Tenminste één keer per jaar wordt het pedagogisch werkplan doorgenomen door bemiddelingsmedewerker en gastouder. Eventuele wijzigingen worden aan de ouders teruggekoppeld.