Opleiding: Gastouder diploma route

Helpende Zorg en Welzijn, specialisatie gastouders (mbo-niveau 2)

Algemeen

Steeds meer ouders kiezen voor gastouders voor de opvang van hun kinderen. Niet alleen omdat het kleinschaliger en ‘huiselijker’ is dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf maar ook omdat de opvang door een gastouder persoonlijk en vertrouwd is. Voor u als gastouder een grote verantwoordelijkheid want de functie van gastouder gaat veel verder dan alleen oppassen. Daarom worden er behoorlijk wat eisen gesteld aan het werk van gastouders, onder andere een diploma op mbo-niveau 2. Bij ons kunt u als u over voldoende praktijkervaring beschikt zonder opleiding een route doorlopen die leidt tot het vereiste diploma.

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. U doet meteen examen. Niet iedereen wordt toegelaten tot de examens. U wordt alleen toegelaten wanneer u voldoende praktijkervaring heeft.Klik hier voor meer informatie over de beroepseisen, Nederlands en rekenen.

Na inschrijving ontvangt u de volledige Handleiding Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders. De examens bestaan uit verschillende onderdelen, praktisch, schriftelijk en mondeling. In de handleiding vindt u alle informatie over de verschillende examenonderdelen. Het is belangrijk dat u de informatie in de handleiding goed doorneemt.

Toelatingseisen

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U spreekt en schrijft Nederlands.
  • U voldoet aan de wettelijke toelatingseis. Klik hier voor meer informatie over vooropleiding en toelating tot mbo niveau 2.
  • U heeft voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt. Controleer voor uzelf goed of u ervaring heeft met alle aspecten van het gastouderschap. Klik hier voor een omschrijving van de praktijkervaring die u nodig heeft.
  • Als u zelf minimaal 2 jaar kinderen heeft opgevoed: U heeft het afgelopen jaar minimaal 20 uur praktijkervaring opgedaan met oppassen op andere kinderen.
  • Als u zelf geen kinderen heeft opgevoed: U heeft in de afgelopen twee jaar minimaal 120 uur praktijkervaring opgedaan, waarvan tenminste 20 uur in het afgelopen jaar.

Intake en examens

De intake
Tijdens het telefonische intakegesprek bepalen we of u voldoende praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de examens.

Na inschrijving maken wij met u een afspraak voor de telefonische intake. Voorafgaand aan de intake vult u online een formulier in. Indien uit het intakegesprek blijkt dat u niet over voldoende praktijkervaring beschikt geven wij aan welke praktijkervaring u moet aanvullen. U krijgt drie maanden de tijd om uw ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw een intakegesprek. U krijgt maximaal één herkansing van het intakegesprek.

Naast de schriftelijke en mondelinge examens Nederlands, rekenen en een schriftelijke opdracht krijgt u een beroepskennisexamen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. Na inschrijving voor de diplomaroute ontvangt u een compleet voorbeeldexamen.

Examen deel 1: de schriftelijke examens 
Examen deel 1 bestaat uit verschillende onderdelen en neemt in totaal 2 ½ tot 3 uur in beslag. U kunt voor examen deel 1 terecht op een van onze acht examenlocaties.Naast de schriftelijke examens Nederlands, rekenen en een schriftelijke opdracht krijgt u een beroepskennisexamen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De meeste vragen van het beroepskennisexamen zijn gebaseerd op het boek ‘Pedagogisch Kader gastouderopvang’. Auteurs zijn Marianne Boogaard, Maartje van Daalen-Kapteijns, Mirjam Gevers Deynoot-Schaub (Kohnstamm Instituut) en Josette Hoex (Nederlands Jeugdinstituut). ISBN 9789035235489 of als E-book ISBN 9789035235496. Daarnaast krijgt u enkele vragen over kinder EHBO en gezonde voeding voor kinderen, de betreffende informatie staat in een reader, die u na inschrijving ontvangt.

Examen deel 2: het praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar uw werkplek om u gedurende een uur te observeren in de praktijk met minimaal twee opvangkinderen van 1 t/m 7 jaar oud. Tijdens dit uur moet u een aantal voorgeschreven opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met de kinderen.
Na deze observatie volgen een interview en een rollenspel met de examinator. Tijdens dit interview gaat de examinator met u in op uw kennis, houding en vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest.

De examinator zal u vragen naar recente praktijkvoorbeelden.
Examen deel 2 is op uw werkplek. Voorwaarde is dat uw werkplek in Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden).

Praktische informatie

Startdata
U kunt starten wanneer u wilt. Het hele jaar door kunt u zich inschrijven en starten met de diplomaroute.

Duur
De duur van de diplomaroute is afhankelijk van uw eigen tempo. U krijgt maximaal 8 maanden de tijd (gerekend vanaf het eerste examen) om de diplomaroute te doorlopen.

Locaties
Schriftelijke examens in Amsterdam, Hoogeveen, Roden, Roermond, Roosendaal, Utrecht, Zaltbommel, Zoetermeer en Zutphen.De centrale examens Nederlands worden afgenomen bij ROC Rivor in Tiel.

Herkansen
Alle examenonderdelen die bepalen of u slaagt of zakt kunnen maximaal één keer herkanst worden.De examens Nederlands mogen tweemaal herkanst worden.

Kosten
Deelname aan de totale diplomaroute kost 795 euro*.
Voor het eerste deel van de diplomaroute (inschrijving t/m examen deel 1) zijn de kosten 250 euro, voor het tweede deel 545 euro. U betaalt dus in twee delen.*een herkansing Nederlands kost 75 euro. Deze kosten zijn niet inbegrepen.

Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar, voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Tip: Schrijf u alleen in voor deze diplomaroute als u aan de toelatingseisen voldoet. U heeft géén recht op restitutie van de kosten (250 euro) wanneer u het eerste deel van de diplomaroute niet afmaakt. Een reden voor het niet afmaken kan zijn dat u niet wordt toegelaten tot de examens omdat uit de intakeprocedure blijkt dat u niet aan de toelatingseisen voldoet.

Vragen over de diploma route?

ROCRivor zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 13:00 uur op telefoonnummer: 0344-656256. U kunt ook mailen naar:diplomaroute@rocrivor.nl

Aanmelden voor deze opleiding?

Klik hier om uzelf in te schrijven.