De pedagogische ondersteuning aan gastouder

Begeleiding en advies vanuit het gastouderbureau

Gastouders kunnen het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Kinderopvang de Leilinde wil naast de gastouders staan en het gevoel geven dat de gastouders er niet alleen voor staan. De gastouders mogen alle vragen stellen die ze willen. Er bestaan geen “domme” vragen. De opvang doe je niet alleen. Het is een samenwerking tussen ouders, gastouder en het gastouderbureau. Samen staan we sterk.

Kinderopvang zorgt voor: een veilige omgeving, plezier en geborgenheid, verzorging en gezonde leefstijl, speelmogelijkheden, sociale omgang, individuele ontwikkeling, morele ontwikkeling, participatie, extra steun voor kwetsbare kinderen, relatie en afstemming met ouders en signaleren van problemen.

De algemene cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling legt de basis om uit te groeien tot een evenwichtige volwassene.

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe er binnen Kinderopvang de Leilinde hier invulling aan wordt gegeven. Dit pedagogisch beleidsplan biedt ouders en gastouders houvast in de opvang. Ouders krijgen hierdoor inzicht in  waar Kinderopvang voor staat en wat ze mogen verwachten tijdens de opvang. Hierdoor kunnen ouders met een gerust hart hun kinderen toevertrouwen aan de gastouder(s). Ouders mogen verwachten dat de geboden opvang voor hun kind van goede kwaliteit is. In het pedagogisch werkplan beschrijft elke gastouder hoe zij het pedagogisch beleid toepast. Tijdens de evaluaties tussen de ouders, gastouder en de Leilinde wordt de geboden opvang geëvalueerd en waar nodig bij gestuurd. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het kind gemonitord en tijdens de evaluaties besproken met de ouders.