Tarieven

De kosten voor gastouderopvang bestaan uit twee delen: De opvangvergoeding voor de gastouder en de begeleidingskosten voor het gastouderbureau.

Opvangvergoeding gastouder

1. Richtprijs uurtarief gastouder bij opvang in woning gastouder*.
De gastouders bepalen in overleg met Kinderopvang de Leilinde het opvang tarief. Het uurtarief wat wordt gevraagd door de gastouders varieert rond € 6,50 en € 7,10/uur.

2. Richtprijs uurtarief gastouder bij opvang in woning vraagouder*.
De gastouders bepalen in overleg met Kinderopvang de Leilinde het opvang tarief. Het uurtarief wat gemiddeld wordt gevraagd door de gastouders bij de vraagouders bedraagt € 17,50 tot € 20,00/uur/gezin.

* Richtprijs uurtarief wordt jaarlijks vastgelegd.

Bureaukosten

In de bureaukosten zitten alle kosten opgenomen om de bemiddeling tussen de gastouder en de vraagouder mogelijk te maken. Door de platte organisatie houden we  de bureaukosten laag zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Opvang is maatwerk. Per opvangvraag zullen wij u een passende aanbieding doen. We streven naar de laagste prijs/kwaliteit aanbieding. We bieden totale ondersteuning, van intake, begeleiding tot noodopvang.

Aanmeldingskosten vraagouder(inschrijfgeld)

Aanmeldkosten zijn eenmalige registratie kosten die bestaan uit o.a. het invoeren van de gegevens in het urenregistratiesysteem(mijn Leilinde). Maar ook het doorgeven van de gegevens aan de gemeente en het Rijk.

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00.

Wanneer u als vraagouder gelijktijdig inschrijft met de gastouder, zullen er geen inschrijfkosten in rekening gebracht worden.

Factuur kinderopvang

De kosten voor de opvang is de optelsom van het aantal uren opvang dat het gastouder heeft gezorgd, maal het afgesproken uurtarief, plus de onkosten die de gastouder gemaakt heeft. De totale opvangtijd wordt per dag afgerond op een kwartier, ten gunste van de gastouder.

De onkosten worden apart genoteerd in verband met de belastingaangifte. Kortom we werken transparant en laten precies zien waar u voor betaald.