Positief opvoeden

Als het over het opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een mening. Maar hoe weet je wat werkt en het bij jou past? Gastouder en vraagouders overleggen regelmatig over de regels en afspraken die het kind moet leren hanteren. Kinderopvang de Leilinde hanteert Positief Opvoeden. Vanuit positiviteit en heldere afspraken vangen de gastouders de kinderen op.

Vijf basisprincipes voor positief opvoeden:

Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben kinderen veiligheid en bescherming nodig die is afgestemd op hun leeftijd. Als een omgeving veilig is, kunnen kinderen ongestoord spelen en ontdekken. In een stimulerende omgeving bieden ouders en gastouder het kind boeiende activiteiten aan.  Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen. In het spel komen kinderen voor problemen te staan, waar ze oplossingen voor moeten bedenken, waardoor o.a. het creatieve denken bevorderd wordt. Ze leren samen te spelen en dat vraagt ook weer de nodige vaardigheden. De gastouder kan het spel stimuleren door kinderen een stimulerende omgeving met boeiende activiteiten aan te bieden.

 

 

 

Complimenten en aanmoediging versterken de band tussen ouders, gastouder en kind. Positieve steun stimuleert kinderen om de wereld te gaan ontdekken en zo vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. Het helpt hen ook om moeilijkheden te overwinnen. Door complimenten en aanmoediging motiveren ouders hun kind om nieuwe dingen te leren. De zelfredzaamheid en veerkracht van het kind wordt bevorderd.

Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het best. Aansprekende discipline betekent dat ouders en gastouders duidelijke regels stellen, op een heldere manier instructies geven en snel reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Belangrijk is dat de verwachtingen van ouders en gastouder in overeenstemming zijn met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Wanneer ouders te veel van het kind verwachten of willen dat het meteen alles goed doet, kunnen er problemen ontstaan. Ieder kind moet fouten maken om ervan te kunnen leren. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.

Opvoeden vraagt veel van ouders. Geen enkele ouder is perfect en opvoeden is iets dat iedereen met vallen en opstaan leert. Wanneer ouders goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en ontspanning krijgen, kunnen ze makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen.